<div dir="ltr"><div>Hi, List, Agora pack 2.40 is out with four new modules:</div><div>- Bash-Environment Variables Code Injection (ShellShock)<br></div><div>- Webmin &lt;= v1.680 - File Delete</div><div>- Joomla! Spider Contacts SQL Injection Routines</div><div>- SHARP Printer Buffer Overflow Exploit</div><div><br></div><div>Regards,</div><div>Gleg ltd`s development team.</div></div>